Oto wa kaze. Kaze wa kotoba. ~A music box for Fantasy - Yoshiki

Oto wa kaze   *1

Kaze wa kotoba   *2

 

Neru mae ni, kono Yoshiki san (X-japan) no arubamu o yoku kiiteimashita.   *3

(Sore wa ) 16 nen gurai mae no kotodesu.    *4

Arubamu no subete no kyoku ga orugooru no oto dake desu.   *5

Tokidoki fuini kono arubamu o kikitakunarimasu.   *6

  

*1   The sound is a wind    

*2   The wind is a word

*3   I used to listen to this album of Mr.Yoshiki (X-japan) before sleep.

*4   It is about 16 years ago.

*5   All songs of the album are only the sound of a music box.

*6   Sometimes, I eager to have this album suddenly.

Write a comment

Comments: 0