Look up the night stars- "Miagetegoran yoru no hoshi o " ,whenever you are happy or depressed

Watashi wa kotoshi no natsu, hiruma no sora kara yoru no sora o miruyoo mesen o kaemashita. Sore wa motto uchuu tono tsunagari o kanjirukoto ga dekiru karadesu. *1

 

Kono kyoku wa hikookijiko de nakunarareta Kyuu Sakamoto toiu kashu ga

utawareteita nihon dewa totemo ninki no aru uta desu. *2

 

Watashi wa anata ni kono kyoku no ichiban ii oto toshite, subarashii gitaa soosha dearu Oshio Kootaroo san o shookaishitai to omoimasu.  *3

 

 

 

 

I switched my attention from the daytime sky to the night sky during this summer, because I can feel more the connection with the universe.  *1

 

This song is a very popular song of Mr. Kyuu Sakamoto who has passed away in an airplane accident.  *2

 

I would like to introduce Mr. Kotaro Oshio who is a fantastic guitar player, as a best sound of this song today.   *3

 

 

Write a comment

Comments: 0