Circumhorizontal arc

Since3.11, I've got into the habit of watching the sky. *1

The fear and the sence of beauty exist at the same time. *2

 

*number: Japanese written in Romaji

 

 

*1 Sangatsu juuichinichi igo watashi wa sora o miru

shuukan ga tsuita.

*2 Osore to utsukushii to kanjiru kokoro wa

douji ni sonzaisuru.