Ronin - masterless Samurai ~ A Japanese Movie released in 1986

Kotoba yori koodoo da.  *1

 

Ronin wa roonin (<-rounin) to hatsuon shimasu.  *2

Kashu no namae wa Yoshida Takuroo (<-Takurou) desu.  *3

Kono eega (<-eiga) no hiiroo wa yuumeena (<-yuumeina) Ryoma Sakamoto desu.   *4

Ryoma wa "Bakumatsu no shishi" no hitori desu.   *5

 

Yagate nihon ni "yoake" ga kurukoto o kitaishinagara

kore o tookoo (<-toukou) shimashita.   *6

 

*1   It is better to act than to speak.

*2   Ronin is pronounced roonin.

*3   The name of singer is Takuro Yoshida.

*4   The hero of this movie is a famous Ryoma Sakamoto.

*5   Ryoma is one of the loyalists in the last days of Tokugawa shogunate.

*6   I posted this video, while expecting "the light of day" comes to Japan soon.

 

 

Write a comment

Comments: 0