People are going nuts over Tokyo Skytree and annular solar eclipse, here in Japan.

Tokyo sky tree is the tallest tower in the world.
hight: 634 meters (2,080 ft.)

Minna Tookyoo sukaitsurii to kinkannisshoku de moriagatteimasu.

 

Takasa wa 634 meetoru de sekai de ichiban takai denpatoo desu.  *1

 

Kookai wa 5 gatsu 22 nichi desu.  *2

 

Kojin nyuujooken wa ima chuusen nanode, hatobasu de ikunoga iikamoshiremasen. *3

 

Kinkanshoku wa 21 nichi ni miraremasu. Watashi wa yuube

tsunami no yue o mitanode wakuseino chokuretsu ga

shinpaidesu *4

 

Sukaitsurii no takasa wa "MuSaShi" de oboemashoo. 

"Mushashi" wa nihon no furui senkan to furui gyooseekuiki no name demoarimasu  *5

 

Watashi wa nekyoo ga sametekara ikutsumoridesu.  *6

 

 

 

*1 The hight is 634 meters and it is the highest record as a radio tower in

     the world.

 

*2 The public opening is May 22.

 

*3 You can get the personal entrance ticket by lot, so it might

     be good to go there by Hato-bus.

 

*4 The annular eclipse is May 21. I had a dream of tsunami

     last night, so I worry a little about it.

 

*5 Let's memorize the hight of Skytree saying "Musashi", which is 634.

    "Mushashi" is also the name of Japnese old battleship and the lold Regional district.

 

*6 I am going to Skytree after the fever.